Circulair en Lineair met MindManager

Iain McGilchrist stelt in zijn boek 'The Master and his Emissary', dat de Rechterhersenhelft eigenlijk de Master zou moeten zijn en de Linkerhersenhelft een Emissary (bode of gezant). Maar die Bode heeft de touwtjes in handen genomen. Hij domineert zelfs de Meester. Het karakter van de Linkerhersenhelft weerspiegelt zich in eenzijdig Lineaire Logica. Ook in de Ban van de Lijn?

Our educational system, as well as science in general, tends to discriminate the right hemisphere. Roger Sperry - 1973

‘En dat mensen met een dominante linkerhersenhelft logisch en analytisch kunnen redeneren en mensen met een dominante rechterhersenhelft creatief zijn, is wetenschappelijk gezien echte onzin.’
(Prof. dr. J.Jolles is hoogleraar neuropsychologie aan de VUAmsterdam.)

Blijkbaar beschikken wij over twee verschillende Manieren  van Denken:
Rationeel Denken naast Intuitief, Talig Denken naast Natuurlijk Beelddenken, Lineair en Circulair, Kop en Munt, Fysiek en Quantum, Reactief en Kreatief:

een gesloten of een open MindSet. Test your MindSet.

In zijn boek 'The Yin Yang Complex' beschrijft  Brendan Foley, hoe wij Balans kunnen herstellen, door met de oudste dynamische krachten ter wereld te werken. Van Yang naar Yin en terug, Schakelen van Linker- naar Rechterhelft met de MindManager, op School en Werk! Kwaliteiten die elkaar Aanvullen en Versterken, voor Gezonder Functioneren en Verlichting van Werkdruk. Het kan zo maar zijn dat Kunstmatige Intelligentie Kunstzinnige Intelligentie Opwekt.

Met Digitale Kennis alleen red je het niet.

Mindset is a simple idea discovered by world-renowned Stanford University psychologist Carol Dweck in decades of research on achievement and success—a simple idea that makes all the difference.

In a fixed mindset, people believe their basic qualities, like their intelligence or talent, are simply fixed traits. They spend their time documenting their intelligence or talent instead of developing them. They also believe that talent alone creates success—without effort. They’re wrong.

In a growth mindset, people believe that their most basic abilities can be developed through dedication and hard work—brains and talent are just the starting point. This view creates a love of learning and a resilience that is essential for great accomplishment. Virtually all great people have had these qualities.

Teaching a growth mindset creates motivation and productivity in the worlds of business, education, and sports. It enhances relationships.

Do You Mind

Speel met Talent en Schakel tussen Mindsets.

Benieuwd hoe (jo)uw MindSet er uit ziet?

Volg het eigen Heldenpad als The Hero's Journey.

Maak een Ronde langs verschillende Doolhoven met Toetsen en Oefeningen.

Breng dat Pad in Beeld met een MindMap van MindMeister,

jouw Persoonlijke Digitale Werkplek.

Klik op MindMeister voor een gratis Proefmap!

Spelen met Talent voor MindManagement in een Nieuwe Tijd.

De Knop kan om en zo herstelt Balans. MindManager als Schakelaar tussen Lineair en Circulair Denken bij elk van de Talenten(Chakras?)

Het is Winst allebei te gebruiken, Winst voor Jezelf en Winst voor de Wereld. Een Economische Factor van Betekenis.

 Voor alle Sectoren van Maatschappelijk Verkeer en Meer...

Met Oude en ook Nieuwe Media!

Daniel H. Pink

The signals sent from the heart to the brain are more frequent than those sent from the brain to the heart.

Many believe that conscious awareness originates from the brain alone. Research in the past two decades suggest that consciousness emerges from the body and brain working together in a strong connection. The heart is an information processing center that can learn, remember, and act independently by the cranial brain, having it`s own intelligence. This spectacular organ actually connects and sends signals to key brain areas such as thalamus, hypothalamus, which regulate our emotions and perceptions.