Iain McGilchrist stelt in zijn boek 'The Master and his Emissary', dat de Rechterhersenhelft eigenlijk de Master is en de Linkerhersenhelft een Emissary (bode of gezant).

Maar die Bode heeft de touwtjes in handen genomen.

Hoogste Tijd om de Regie in Eigen Hand te nemen: kom naar hero's journey in Conceptual Age, Speel met Talent en Meesterschap met Kreativiteit in een mindmap MindMeister(klik).

Maak ook de Overstap en Neem de Regie in Eigen Hand

op Hero's Journey. 

Paradigmashift naar Nieuw : van een Mechanische

naar een Holistische visie. Daarbij wordt de Rechterhersenhelft gekreaktiveerd(?) met tests en oefeningen uit de mindmap 'spelen met', in een MindMeister(klik) Pad van de Held.  Daarnaast worden Talenten getest en ontwikkeld uit de mindmap 'talent', in een andere MindMeister(klik) Heldenpad.

 

 


Rationeel en Intuitief Bewustzijn
Het lijkt er op dat wij over twee Concepten van Denken kunnen beschikken: Rationeel, Lineair Denken naast Intuitief en Holistisch.

Beide Concepten in Wholydays en Stairway.

  Why the Rational Mind is only there to serve our Intuition.

Klik hier voor de Left Right Brain Test.

Ga ook met Stairway to Holydays en Tune your Minds to Mastery!

Spelen en Werken met Talent en Creativiteit in mijn Heldenpad.

Met een mindmap van MindMeister.

Prepairing for Ascension

A Whole New Mind!

Let us  introduce the author, Daniel Pink, because in A Whole New Mind, he discusses aptitudes of people with a certain kind of mind.
They are often called right-brain thinkers. These aptitudes are:
design, story, symphony, empathy, play, and meaning.
As we move farther into this Conceptual Age, these right-brain aptitudes of Meaning, Play, Empathy, Symphony, Story, and Design
will become more and more important, as explained in Pink’s book.

Mastering Minds

 Het kan zo maar zijn dat  Rationeel Denken dienstbaar is aan

Creativiteit met Intuitieve Intelligentie.

In haar boek 'Big Magic', stelt Elizabeth Gilbert dat mensen

van Nature Creatief zijn en dat Creativiteit balans herstelt.

Mastering Minds met Intuitie en Creativiteit: Neem de Regie in Eigen Hand en maak Jouw Verhaal met Pad van de Held.

Met een mindmap van MindMeister.

Gregg Braiden places us squarely in the driver's seat of life.
New evidence points to an inescapable conclusion: that we live in an interactive reality where we change the world around us by changing what happens inside of us while we're watching—
that is, our thoughts, feelings, and beliefs.
The Implication: From the healing of disease, to the length of our lives, to the success of our careers and relationships, everything that we experience as "life" is directly linked to what we believe!
The Bottom Line: To change our lives and relationships, heal our bodies, and bring peace to our families and nations requires a simple shift in the way we use belief: from rational 3D to creative 5D!

Volg je Hart en gebruik je Verstand: In Tune!

Rationeel(3D) en Intuitief Bewustzijn(5D) versterken elkaar

Doe de Chakratest en ontdek jouw bewustzijn!

in een mindmap: My Conceptual Mind.

Met een mindmap van MindMeister.

 Time for Managing Minds.

Managing Minds is Schakelen tussen Intuitief en Rationeel Denken.

Visualiseren en Manifesteren met de kracht van je Hart in 5D.

Met Oude en ook Nieuwe Media: Yantra, Labyrint en MindMeister!

Iedereen is Creatief en kan met Plezier Talenten Ontwikkelen.

Met Levenslang Leren neem je jouw vermogen in Eigen Hand!   

Maak ook een Persoonlijk Activiteiten Document (P.A.D.)

Klik op MindMeister voor een gratis Proefmap!

Creatief Visualiseren met Intuitie!

Whole Brain Synchronisation

 

De Assistent maakt de Meester met een P.A.D.

De Meester gebruikt Intuitie met Creativiteit, de Assistent Ratio en Logica, Meester en Assistent, Rechter- en Linkerhelft in Balans:

The signals sent from the heart to the brain are more frequent than those sent from the brain to the heart.

Many believe that conscious awareness originates from the brain alone. Research in the past two decades suggest that consciousness emerges from the body and brain working together in a strong connection. The heart is an information processing center that can learn, remember, and act independently by the cranial brain, having it`s own intelligence. This spectacular organ actually connects and sends signals to key brain areas such as thalamus, hypothalamus, which regulate our emotions and perceptions.