Iain McGilchrist stelt in zijn boek 'The Master and his Emissary', dat de Rechterhersenhelft eigenlijk de Master is en de

Linkerhersenhelft een Emissary (bode of gezant).

Maar die Bode heeft de touwtjes in handen genomen.

Julian Jaynes beschrijft dit proces in 1976 in zijn boek The Origin of Consciousness in the Brakedown of the Bicameral Mind.

Our Educational System, as well as Science in General, tends to

Discriminate the Right Hemisphere. Roger Sperry - 1973!

Time for My Intuitive Mind!

Rationeel en Intuitief Denken
Het lijkt er op dat wij over twee Manieren van Denken kunnen beschikken:
Rationeel Denken naast Intuitief, Lineair Denken naast Beeldend.

Helden Spelen met Talent in Conceptual Age!

 

Spelen met

Talent en Intuitie!

Intuitie betekent letterlijk: leren - Lessen Volgen - van binnenuit

In Conceptual Age!

Ontwikkel ook Meesterschap met Uw Digitale Assistent.

De Meester gebruikt Intuitie met Fantasie, de Assistent Ratio en Logica,

Meester en Assistent, Rechter- en Linkerhelft in Balans: Spelen en Leren.

Werken en Spelen?

 Het kan zo maar zijn dat  Rationeel Denken dienstbaar is aan

Creativiteit met Intuitieve Intelligentie.

In haar boek 'Big Magic', stelt Elizabeth Gilbert dat mensen van Nature Creatief zijn en dat Creativiteit balans herstelt. Eerst Intuitie, dan Logica!

Intuitief met Creativiteit: Van Homo Faber naar Homo Ludens!

Gregg Braiden places us squarely in the driver's seat of life.
New evidence points to an inescapable conclusion: that we live in an interactive reality where we change the world around us by changing what happens inside of us while we're watching—that is, our thoughts, feelings, and beliefs.
• The Implication: From the healing of disease, to the
length of our lives, to the success of our careers and relationships, everything that we experience as "life" is directly linked to what we believe.
• The Bottom Line: To change our lives and relationships, heal our bodies, and bring peace to our families and nations requires a simple shift in the way we use belief.

ge-LOVE-en

Volg je Hart en gebruik je Verstand: Awakening!

Rationeel en Intuitief Bewustzijn versterken elkaar en vullen aan:

Met elke stap in de Mindmap maak ik mijn Leerweg Zichtbaar.

Managing Minds.

 Time for Managing Minds.

Managing Minds is Schakelen tussen Intuitief en Rationeel Denken.

Visualiseren en Manifesteren met de kracht van je Hart.

Met Oude en ook Nieuwe Media: Yantra, Labyrint en MindMeister!

Met MindMeister maak je een

Mind Board en vind je op Internet Afbeeldingen en Koppelingen bij elk Concept.

Sri Yantra en Labyrint zorgen daarbij voor Focus.

Klik op MindMeister voor een gratis Proefmap!

Intuitief Visualiseren met Creativiteit!

Ontwikkel jouw Intuitief Denken met The Hero's Journey un Mindmap.

Vragen worden in Kaart gebracht zoals bij The Hero's Journey.

In een Mindmap zet je de eerste stap op het Pad van de Held naar Heelheid.

Het Pad van de Held als Model voor het Leerproces.

Natuurlijk met een Mind Map van MindMeister.

Klik op MindMeister voor een gratis Proefmap, jouw Digitale Assistent.

 

The signals sent from the heart to the brain are more frequent than those sent from the brain to the heart.

Many believe that conscious awareness originates from the brain alone. Research in the past two decades suggest that consciousness emerges from the body and brain working together in a strong connection. The heart is an information processing center that can learn, remember, and act independently by the cranial brain, having it`s own intelligence. This spectacular organ actually connects and sends signals to key brain areas such as thalamus, hypothalamus, which regulate our emotions and perceptions.