Manage your Mind in Masterclass

Sync Hemispheres and Wake up to Reality

Iain McGilchrist stelt in zijn boek 'The Master and his Emissary', dat de Rechterhersenhelft eigenlijk de Master zou moeten zijn en de Linkerhersenhelft een Emissary (bode of gezant). Maar die Bode heeft de touwtjes in handen genomen. Hij domineert zelfs de Meester. Het karakter van de Linkerhersenhelft weerspiegelt zich in eenzijdig Materialisme en Lineair Bewustzijn. Natuur in onszelf en om ons heen raakt daarbij steeds verder in Verdrukking en uit Balans.

In zijn boek 'The Yin Yang Complex' beschrijft  Brendan Foley, hoe wij Balans kunnen herstellen, door met de oudste dynamische krachten ter wereld te werken. Van Yang naar Yin en terug, van Linker naar Rechterhelft, van Rationeel Denken naar QuantumMind, van Doen naar Dromen op School en Werk! Kwaliteiten die elkaar Aanvullen en Versterken, voor Gezonder Functioneren en Verlichting van Werkdruk. Natuurlijk Bewustzijn als Geboorterecht. Het kan zo maar zijn dat Kunstmatige Intelligentie Kunstzinnige Intelligentie Opwekt.

Do You Mind

Speel met Talent en Manage your Mind in The Hero's Journey.

Reis als Homo Ludenz, langs de Verschillende Lokalen &

Verzamel jouw Belevingen in jouw Map, jouw Persoonlijk Digitaal Bureau.

Kijk hier voor een voorbeeld, de MindMasteryMap of de QuantumMindMap.

Of kies voor de Eigen Weg.

Klik hier op MindMeister voor een Gratis ProefMap.

Spelen met Talent en MindManager in een Nieuwe Tijd.

De Knop kan om en zo herstelt Balans, Vol Vermogen met Bewuster Zijn. MindManager als Schakelaar tussen de Linker en Rechter Bovenkamer. Het is Winst allebei te gebruiken, Winst voor Jezelf en Winst voor de Wereld. Economische Factor van Ontelbare Betekenis. Als Voorbeeld voor

alle Sectoren van Maatschappelijk Verkeer en Meer...

Essentieel Bestandsdeel bij Basisvorming. Wakker worden in een Nieuwe Wereld, waar Licht de Weg Wijst.  

Met Oude en ook Nieuwe Media!

 

Daniel H. Pink

The signals sent from the heart to the brain are more frequent than those sent from the brain to the heart.

Many believe that conscious awareness originates from the brain alone. Research in the past two decades suggest that consciousness emerges from the body and brain working together in a strong connection. The heart is an information processing center that can learn, remember, and act independently by the cranial brain, having it`s own intelligence. This spectacular organ actually connects and sends signals to key brain areas such as thalamus, hypothalamus, which regulate our emotions and perceptions.